Geribildirim


Geribildirim, alıcı ve gönderici arasındaki geriye bilgi akışıdır. Bu sayede, gönderici mesajının anlaşılıp anlaşılamadığını öğrenir. Geribildirimin olmadığı bir iletişim, "tek yönlü iletişim” iken, geribildirimin olduğu iletişim, "çift yönlü iletişim”dir. Geribildirim, bir tür kontrol mekanizmasıdır ve iletişim sürecini etkiler.

Bu bölümün amacı kullanıcı, sitemizde bulunan verilerin farklı kişi/kurum tarafından, farklı alanlarda kullanılmasına yöneliktir. Sitemize ve şirketimize ait bir ürün veya hizmetin kullanılması, tanıtılıp, yaygınlaştırılması hususunda tarafımızın bilgilendirilmesi gerektiğinden, bu bölümde bu özelliğe yer verilir. Olumlu veya olumsuz yanıt mesajı ilgiliye e-posta veya SMS yoluyla iletilir. 
Gencmevtoo Okyanusu, akademik bilgi alt yapısı oluşturmayı gaye edinmiştir. Bu amaca aykırı olduğunu düşündüğünüz içerik, bilgi ve verileri bize bildirmeniz yeterlidir. İçeriklerin izinsiz kullanımı kesinlikle yasaktır. İznimiz dahilinde kaynak göstermek şartıyla içerikler kullanılabilir.
Gencmevtoo Okyanusu Tüm Hakları Saklıdır. © 2017 Hakkımızda | Yardım | Blog | Bağış Yap | Sözleşme | İçerik Politikaları | Geri Bildirim | İLETİŞİM